O firmie

Spółka REMDRO działa na rynku usług związanych z budownictwem drogowym od 1992 roku. Obszar działalności gospodarczej spółki obejmuje Dolny Śląsk ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wrocławia i gmin ościennych.

W miejscowości Kamień, gmina Długołęka zlokalizowana jest Wytwórnia Mas Bitumicznych TELTOMAT typ 5/3 o wydajności do 100 ton na godzinę. Produkowane są tu masy bitumiczne wg receptur tradycyjnych, jak również masy SMA na bazie asfaltów modyfikowanych. Produkujemy także asfalty twardolane, na potrzeby wykonywanych izolacji na obiektach mostowych itp., oraz nawierzchni torowisk, przejazdów i na remonty bieżące nawierzchni bitumicznych.

Wytwórnia Mas Bitumicznych posiada nowoczesne laboratorium do wykonywania badań produkowanych mas celem utrzymania i zachowania najwyższych standardów jakościowych.

Realizacje

Potencjał kadrowy, organizacyjny i sprzętowy spółki REMDRO pozwala realizować zadania w szerokim zakresie, od fazy projektu, poprzez realizację, do fazy końcowego odbioru.

REMDRO, między innymi współuczestniczyło w niżej wymienionych realizacjach inwestycyjnych:

 • budowa infrastruktury komunikacyjnej w ramach inwestycji Centrum Handlowe Bielany Wrocławskie,
 • budowa zakładu WABCO we Wrocławiu,
 • przebudowa autostrady A-4,
 • budowa mostu Milenijnego,
 • budowa parkingu przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu,
 • budowa dróg obsługowych, chodników i placów na zadaniu „Pogłębienie i poszerzenie kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) oraz przystosowanie stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych”.

W ramach generalnego wykonawstwa spółka zrealizowała między innymi:

 • przebudowę ciągu ulic Ogrodowej, Kwiatowej i Świerkowej w Bielanach Wrocławskich,
 • I etap przebudowy al. M. Kromera i ul. B. Krzywoustego,
 • przebudowę układu komunikacyjnego ulic Mińskiej i Granicznej we Wrocławiu, wraz z budową ronda,
 • budowę dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich,
 • przebudowę ul. Zawadzkiego w miejscowości Długołęka,
 • przebudowę ul. Kwiatowej i Kasztanowej w miejscowości Pasikurowice,
 • przebudowę ulic Spółdzielczej i Sportowej w miejscowości Kobierzyce.

Galeria

Kontakt

REMDRO S.A.
Kamień, ul. Granitowa 10, 55-095 Mirków,
gm. Długołęka, woj. dolnośląskie
NIP 8951763204

tel. 71/325 14 76, 71/325 17 33
fax: 71/325 47 86
www.remdrosa.pl
e-mail: biuro@remdrosa.pl